Jak przesłać abstrakt wystąpienia?

Jak korzystać z systemu zgłaszania streszczeń online?

  1. Szablon abstraktu jest dostępny tutaj, jest to plik Microsoft Word, który został zaprojektowany w celu zapewnienia, że abstrakt jest przygotowany we właściwy sposób do publikacji. Prosimy o zapisanie tego szablonu na dysku twardym komputera i korzystanie z niego podczas przygotowywania abstraktu.
  2. Abstrakty są wymagane dla wszystkich referatów i plakatów. Abstrakty MUSZĄ być przesłane przy użyciu dostarczonego szablonu.

Jak przesłać abstrakt?

Po założeniu konta i zalogowaniu się na swoje konto uczestnika w systemie rejestracyjnym na stronie konferencji; po wejściu na swoje konto po lewej stronie zobaczysz zakładkę Abstrakty. Po jej rozwinięciu wybierz Zgłoszenie abstraktu

Krok 1: W górnym poziomym menu pojawi się zakładka zgłoszenie abstraktu.

Krok 2: Następnie pojawi się menu umożliwiające zarejestrowanie abstraktu w systemie.

W zakładce Autorzy i Instytucje wprowadź wszystkich autorów abstraktu i afiliację. Zaznacz autora prezentującego.

Ważne: W przypadku, gdy autor reprezentuje więcej niż jedną instytucję, instytucje te należy wpisać w polu nazwy instytucji, oddzielając nazwy instytucji znakiem „/” (ukośnik).

W zakładce TEMATY należy wybrać maksymalnie trzy rodzaje sesji tematycznych pasujących do abstraktu.

W zakładce tytuł i tekst należy wprowadzić plik z abstraktem przygotowanym w formacie MS Word zgodnie z zasadami edycji podanymi w szablonie abstraktu. Abstrakty przygotowane niezgodnie z wytycznymi nie zostaną zaakceptowane do recenzji.

W zakładce OPCJE należy wybrać rodzaj preferowanej formy prezentacji oraz czy abstrakt ma zostać przesłany do recenzji, czy tylko zapisany do późniejszej edycji. Abstrakty, które zostaną zapisane, ale nie zostaną przesłane, nie będą recenzowane.

Krok 3: Po zakończeniu zapisywania lub przesyłania abstraktu system wygeneruje automatyczną wiadomość e-mail z informacją o statusie abstraktu.

Jeśli chcesz edytować abstrakt już przesłany do recenzji, zrób to tylko w wyjątkowych przypadkach i skontaktuj się z sekretariatem konferencji, aby przywrócić abstrakt do edycji.

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)