Zaproszenie do współpracy dla partnerów

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas mam przyjemność prosić o sponsorowanie „Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas” PMSSC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-6 września 2023 r. Konferencja naukowa jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Co dwa lata Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas organizuje konferencję mającą na celu podniesienie poziomu merytorycznego prac badawczych i wzdrożenowych z użyciem spektrometrów mas. W związku z wydarzeniami i obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19 konferencja 2020 nie odbyła się, co znacznie wzmogło potrzebę wymiany doświadczeń wśród naukowców stosujących tą technikę oraz zaproszenia wybitnych specjalistów z Europy. W związku z tym Komitet Organizacyjny spodziewa się około 150 uczestników a wymiana naukowa poprzedzona będzie warsztatami dla młodych naukowców.

Ponieważ impreza tej rangi nie może odbyć się bez udziału Sponsorów, jest to doskonała okazja do zaprezentowania oferty swojej firmy oraz poznania doświadczonych, początkujących i potencjalnych użytkowników spektrometrów mas z całego kraju.

Bazując na doświadczeniu Organizatorów, oferujemy Państwu trzy poziomy sponsoringu PMSSC: Platynowy, Złoty i Srebrny.

Oprócz dotacji finansowej przekazywanej na konto konferencji, każdy sponsor może swobodnie wesprzeć konferencję w formie bezgotówkowej poprzez przekazanie toreb, zeszytów, długopisów, odznak, smyczy, voucherów do publikacji w czasopiśmie naukowym lub innych gadżetów dla uczestników konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru sponsora do sfinansowania danego gadżetu, jeśli więcej firm zechce go przekazać.

Mam nadzieję, że Państwa firma wesprze „Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas” i w ten sposób skorzystacie z możliwości zaprezentowania oferty Państwa firmy szerokiemu gronu specjalistów w zakresie różnych technik spektrometrii mas. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt z Tomaszem Bieńkowskim (dane kontaktowe poniżej) lub ze mną.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Pawlak

Osoby do kontaktu:

Tomasz Bieńkowski, +48 607 550 700, tomasz.bienkowski@msekspert.com

Katarzyna Pawlak, +48 508 126 636, katarzyna.pawlak@pw.edu.pl

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)