Klauzula RODO PTSM – Polskiego Towarzystwo Spektrometrii Mas

Ze względu na wprowadzenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas opracował stosowne procedury chroniące dane członków PTSM i niezrzeszonych użytkowników spektrometrów mas, którzy uczestniczą w organizowanych przez PTSM wydarzeniach.

Korzystanie z Państwa adresu e-mail w celu przesyłania informacji na temat konferencji, projektów, grantów, stypendiów, materiałów naukowych związanych z tematyką MS wymaga zgody, którą jesteśmy prawnie zobowiązani od Państwa uzyskać. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas wspomnianą korespondencję prosimy o odesłanie wiadomości zwrotnej (odpowiedzi na adres E-mail: ptsm@pw.edu.pl), która równoważna będzie wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przeciwnym razie Państwa dane (e-mail, miejsce pracy) zostaną usunięte z bazy Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

E-mail wysłany na adres: ptsm@pw.edu.pl o treści:

Chcę otrzymywać informacje związane z działaniami statutowymi PTSM.

Imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa jednostki

Informujemy, iż

a) w ramach współpracy z Panem/Panią w naszej bazie danych znajda się następujące dane osobowe dotyczące Pana/Pani:

Imię i nazwisko, Adres e-mail, Nazwa Jednostki zatrudniającej

b) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

e) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zarząd PTSM

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)