Sesje tematyczne konferencji

  • S1 Metody ilościowe z użyciem spektrometrii mas

  • S2 Szczególne zastosowania wysokorozdzielczych spektrometrów mas

  • S3 Zaawansowane metody analizy danych

  • S4 Obrazowanie z użyciem spektrometrii mas

  • S5. Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach „omicznych”

  • S6 Zastosowanie spektrometrii mas w farmacji

  • S7 Zastosowanie spektrometrii mas w diagnostyce medycznej

  • S8 Zastosowanie spektrometrii mas w analizie środowiskowej

  • S9 Zastosowanie spektrometrii mas w kontroli jakości żywności

  • S10 Zastosowanie spektrometrii mas w analizie kryminalistycznej

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)