Szkolenie – zakres poruszanej tematyki w dniach 2-3 września

 • dr hab. inż. Katarzyna Lech i dr inż. Katarzyna Pawlak, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
  Techniki jonizacji a efekty matrycowe w spektrometrii mas

 • prof. Witold Danikiewicz, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,
  Interpretacja widm i identyfikacja związków organicznych z użyciem spektrometrii mas cz. 1 i 2

 • dr hab. inż. Katarzyna Lech, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Tryby pracy tandemowego i hybrydowego spektrometru mas

 • dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Chromatografia cieczowa i elektroforeza kapilarna jako metoda wprowadzania próbki do spektrometru mas

 • dr inż. Emilia Waraksa, Masdiag DNA centrum ekspertyz kryminalistycznych,
  Oznaczanie i identyfikacja środków odurzających, substancji psychotropowych oraz psychoaktywnych i środków zastępczych za pomocą GC-MS

 • Prof. Paulina Czaplewska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny,
  Przygotowanie próbek białkowych do analizy proteomicznej

 • Dr Katarzyna Macur, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny,
  Analiza ilościowa SWAT-MS w proteomice

 • Prof. Agata Kot-Wasik, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej,
  Przygotowanie próbek do analiz z użyciem różnych metod ekstrakcji i mikroekstrakcji

 • Remigiusz Bąchor, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  Derywatyzacja jako metoda wpływania na czułość i selektywność w spektrometrii mas

 • Dr Maciej Modzel, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  Podstawy zastosowania HDX w określaniu struktury związków

 • Dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
  Strategie badawcze w metabolomice

 • Dr Damian Smuga, Celon Pharma SA,
  Zastosowanie spektrometrii mas w naukach farmaceutycznych – ujęcie praktyczne.

 • Dr hab. Piotr Rudzki, Celon Pharma SA,
  Walidacja metod bioanalitycznych wg wytycznej ICH M10

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)