Komitet Naukowy

Prof. Witold Danikiewicz
Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk

Prof. Michał Dadlez
Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk

Prof. Agata Kot-Wasik
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr hab. Remigiusz Bąchor
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Paulina Czaplewska
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Piotr Suder
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Barbara Wagner
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Anna Gambin
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr Rudzki
Celon Pharma SA

Dr hab. Łukasz Marczak
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)