7 Konferencja Polskiego Towarzystwa
Spektrometrii Mas

(PTSM – relaunch)

Wstęp do konferencji

Szanowne Spektromasistki i Spektromasiści, Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w VII-ej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas pt.:

„VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas (PTSM – relaunch)”, współorganizowanej przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas w dniach 2-6 września 2023 roku w Warszawie.

Tegoroczna konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było rozwijanie relacji i kontaktów pomiędzy jednostkami badawczymi, badawczo-wdrożeniowymi oraz przemysłowymi, a także umożliwianie wymiany doświadczeń pomiędzy doświadczonymi oraz młodymi badaczkami i badaczami stosującymi technikę spektrometrii mas w ramach prac realizowanych w obszarze różnych dyscyplin naukowych.

Realizacji tych idei służyć będzie pierwszy panel konferencji o profilu szkoleniowym (warsztatowym), w czasie, którego starsi koledzy z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem dzielić się będą swoją wiedzą począwszy od podstawowych zagadnień związanych ze spektrometrią mas, po zagadnienia związane z przygotowaniem próbek do analizy, rozdzielania składników mieszanin czy interpretacją danych. Do uczestnictwa zachęcamy zarówno początkujących jak i bardziej zaawansowanych użytkowników spektrometrów mas. Dla pierwszych będzie to obszerny wstęp, który pomoże ukierunkować dalszy proces samokształcenia, natomiast drudzy będą mieli okazję uporządkować własną wiedzę by w efekcie stosować spektrometrię mas z technikami sprzężonymi w sposób bardziej świadomy. Uczestnictwo w warsztatach pt.: „Szkoła spektrometrii mas i technik sprzężonych uhonorowane zostanie odpowiednim certyfikatem (który w przypadku studentów będzie rozszerzony o szczegółowy opis omawianych zagadnień wraz z wykazem godzinowym wartości 2 punktów ECTS).

Kolejne dni konferencji mają być przestrzenią swobodnej wymiany myśli, refleksji na temat prowadzonych badań czy dyskusji metodologicznych, bez ograniczeń tematycznych o czym świadczą zaproponowane tematy sesji naukowych. Do wystąpień zachęcamy zarówno studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką i chcą zdobyć pierwsze doświadczenia związane z prezentacją własnych wyników badań, jak i doświadczonych badaczy realizujących zaawansowane prace z użyciem spektrometrii mas. Przewidujemy zatem rożne formy prezentacji wyników, wśród których niewątpliwie każdy znajdzie coś dla siebie. A zatem można wybrać standardowy referat podczas sesji naukowych, a także krótkie, 7-minutowe prezentacje ustne, idealne na pierwsze wystąpienie w trakcie konferencji oraz udział w tradycyjnej sesji plakatowej (nie tylko dla nieśmiałych). Najciekawsze prezentacje (niezależnie od formuły), będą wyróżnione stypendium publikacyjnym Open Access.

Nie sposób tu ignorować rozwoju nowych narzędzi opartych na metodach numerycznych, dlatego również temu zagadnieniu poświęcony będzie jeden z paneli konferencji o profilu specjalistycznym. W ten sposób chcielibyśmy zachęcić do refleksji nad rewolucją, jaka ma miejsce w związku z rozwojem cyfrowych technologii. Ponadto proponujemy także panele dla badaczy działających interdyscyplinarnie. Zdajemy sobie sprawę, że praca na pograniczu różnych dyscyplin naukowych stanowi duże wyzwanie i pragniemy stworzyć przestrzeń ją wspierającą. Jakość naszych wyników badań zależy od rozwoju nowych technik oraz opis procesów w nich zachodzących. Dlatego nie pominiemy badań podstawowych, ponieważ świadomy użytkownik spektrometru mas to rzetelny i wartościowy badacz (i naszego zdania nikt nie zmieni).

Ze względu na krajowy charakter wydarzenia oficjalnym językiem konferencji jest język polski, ale w przypadku obecności osób niewładających językiem polskim zachęcamy do prezentacji wyników i prowadzenia dyskusji w języku angielskim. Nie jest to przedsięwzięcie komercyjne i za udział w konferencji pobierane będą opłaty, które mają pokryć jedynie najmu sal oraz wyżywienia. Chcemy pomóc w integracji środowiska zajmującego się spektrometrią mas i wspomóc promocję nowych grup badawczych w naszym kraju.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Was w Warszawie i liczymy na to, że spotkamy się w jak największym gronie. Prosimy o sprawne przesyłanie zgłoszeń, by jak najszybciej móc przedstawić Wam program konferencji, z podziałem na godziny oraz sale. Wypełnione zgłoszenia zgodne z dostępnym wzorem prosimy wysyłać do 30 czerwca 2023 roku. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)

Let’s work together! Oferta dla Sponsorów

Serdecznie zapraszamy Państwa do wsparcia naszej prestiżowej konferencji naukowej. Jesteśmy przekonani, że Wasza firma ma wiele do zaoferowania naszej społeczności akademickiej. Podczas tego wydarzenia nasi uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję wymiany wiedzy i doświadczeń z czołowymi ekspertami z różnych dziedzin nauki. Konferencja stanowi doskonałą platformę do promocji innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług.

Jako Sponsor będziecie mieli okazję wzmocnić swoją markę i zwiększyć widoczność na arenie naukowej. Oferujemy różnorodne pakiety sponsoringowe, które można dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb i celów biznesowych.

Dołączając do naszego grona Sponsorów, nie tylko pomożecie nam stworzyć wyjątkowe wydarzenie naukowe, ale również zyskacie dostęp do wyselekcjonowanej grupy badaczy, potencjalnych partnerów biznesowych i klientów.

Prosimy o kontakt, aby omówić szczegóły naszej propozycji sponsoringowej. Razem możemy uczynić tę konferencję niezapomnianym wydarzeniem.

Dziękujemy za zainteresowanie i czekamy na owocną współpracę!